Expertise

 

Expertise

Materieelbeheer

Het mede opstellen van specificaties voor materieelbehoefte, het schrijven van een businesscase en het selecteren van geschikte leveranciers, het opstellen van een PVE en uiteindelijk de bestelling en het uitonderhandelen om te komen tot de beste oplossing kwalitatief en financieel.

Tevens het opzetten van een beheerschema (onderhoud en exploitatie).

Assetmanagement

Het ondersteunen bij het inrichten en managen van een onderhoudsorganisatie ten behoeve van de gecontracteerde assets; tevens het daarbij organiseren van de benodigde informatiestromen om te komen tot het plegen op de juiste tijd op de juiste wijze van de vereiste onderhoudsacties die resulteren in de gecontracteerde kwaliteit binnen de gecontracteerde financiele kaders. Hierbij moet het databeheer van meet af aan optimaal verlopen. Iedereen in de schakel moet op het goede moment op de juiste plaats over de nodige informatie beschikken en ook indien voorzien de juiste informatie op de goede plaats inbrengen.

 

Projectmanagement

Het begeleiden van tender- en projectteams, waarbij maximaal de expertise uit de organisatie wordt benut ten behoeve van een goed plan, een reele kostencalculatie met een goede inventarisatie van kansen en bedreigingen en het opvolgen daarna van de gemaakte planning en bewaking van kwaliteit en kosten. Dat kan op spoorgebied zijn maar ook op andere disciplines.

Erg van belang is daarbij dat de processen goed zijn ingericht en dat die ook worden opgevolgd met ijzeren discipline.