Werken

Organisaties waarvoor is gewerkt van 2013 tot eind 2016

Swietelsky Rail, BAM Rail, Assetrail, GVB, Heras, A. Jansen, Provincie Limburg en ProRail.

Organisaties waarvoor sinds januari 2017 op contract wordt gewerkt:

Provincie Limburg

 Uitgevoerde opdrachten:

 • Review op werkmethodiek
 • Advies bij huur bedrijfsterrein
 • Review op uitgevoerd project met aanbevelingen voor bijsturing
 • Projectleiding bij aanschaf rail-weg-voertuigen van PVE tot levering
 • Leiding veiligheidsonderzoek bij treinontsporing
 • Mediation tussen zakelijke partijen bij verstoorde relaties
 • Procesbeschrijving en implementatie ter optimalisatie bedrijfsvoering en/of projectuitvoering 
 • Projectleiding aanschaf en revisie van metaalbewerkingsmachine
 • Aanbesteding van raamcontract materieelverhuur
 • Immatriculatie in buitenland
 • Lid tenderteam voor meerdere projecten in Frankrijk
 • Projectleiding bij aanschaf materieel
 • Inventariseren onderhoudsconcept nieuwe infrastructuur en vaststellen juiste werkmethoden en materieel daarbij
 • Tijd-weg-overzicht ter bepaling vereiste tijdsruimte voor werkzaamheden

 Lopende opdrachten:

 • Beleidsondersteunend bij regionale overheid in railinfrastructurele aangelegenheden

 Vaste rollen:

 • Voorzitterschap Stipel per 1 januari 2014